Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Regulamin

Polityki prywatności

Polityka prywatności serwisu www.studiotrzynascie.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych poprzez Serwis.

 

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

 

Administrator danych osobowych          Kontakt z inspektorem ochrony danych

Studio 13 Wonder Photo Shop

ul.Pionierów 7 lok 16

52-112 Wrocław

NIP:899-229-50-07

nr konta:20 2490 0005 0000 4000 6203 7098

e-mail:studio.13@wp.pl

tel: 788 264 747, 787 138 856

 

3. Bezpieczeństwo danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi:

 

 - ustawą o ochronie danych osobowych,

 - ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 - a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

4. Dane osobowe

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych poza koniecznością przekazania danych do:

 

 - firmy kurierskiej lub pocztowej celem realizacji umowy zawartej na odległość,

 - firmy hostingowej - dane składowane są na zabezpieczonych serwerach krajowych,

 - firmy księgowej tylko w wyszczególnionych przypadkach imiennych rachunków zakupu,

 - firmy marketingowej - tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych,

 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

5. Prawo do prywatności

Użytkownik, który przekazał swoje dane do serwisu ma prawo do:

 

 - dostępu do danych osobowych,

 - sprostowania danych,

 - ich usunięcia,

 - ograniczenia ich przetwarzania,

 - prawo do ich przenoszenia,

 - niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 - prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych osobowych.

 

6. Cel, okres i sposoby gromadzenia danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 

 - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

 - poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Nie gromadzimy i nie wymagamy danych, które nie są konieczne do realizacji złożonego przez klienta zamówienia lub zapytania.

 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, umowy sprzedaży na odległość lub innej.

 

Naszym celem jest przetwarzać dane osobowe przez możliwie krótki okres czasu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody użytkownika – do momentu jej cofnięcia, np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

7. Przetwarzanie danych

Powierzone dane użytkownika są wykorzystywane do celów realizacji:

 

 - zamówienia w sklepie internetowym,

 - wystawienia paragonu imiennego (w tym wypadku zgodnie z prawem fiskalnym od 1 stycznia 2013r kopie paragonów musimy przechowywać przez 5 lat),

 - nadania przesyłki kurierskiej / pocztowej (przekazanie danych adresowych, numeru telefonu i/lub adres e-mail wskazanych przez użytkownika do dostarczenia przesyłki przy składaniu zamówienia),

 - informacji mailowej o statusie zamówienia,

 - informacji SMS o statusie zamówienia,

 - kontaktu telefonicznego, SMS, MMS, mailowego przez pracownika sklepu w celu dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących złożonego zamówienia lub zapytania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody,

 - kontaktu poprzez komunikator społecznościowy w celach związanych z realizacją zamówienia lub zapytania złożonego przez użytkownika,

 - wewnątrz firmowych statystycznych, skumulowanych, ogólnych.

 

8. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

9. Postanowienia dodatkowe

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.studiotrzynascie.pl

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT lub w stopce

 

 

 

 

 

 

Polityka plików “cookies”

serwisu www.studiotrzynascie.pl

1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.

Operator wykorzystuje te pliki do:

 

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

 

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

 

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

 

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

 

 

 

 

Regulamin

1. STRONY TRANSAKCJI

Stroną dokonującą zakupów w sklepie Internetowym www.studiotrzynascie.pl, zwaną dalej Nabywcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych lub firma poprzez swoich uprawnionych przedstawicieli.

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.studiotrzynascie.pl jest właściciel Sklepu:

Studio 13 Wonder Photo Shop

ul.Pionierów 7 lok 16

52-112 Wrocław

NIP:899-229-50-07

nr konta:20 2490 0005 0000 4000 6203 7098

e-mail:studio.13@wp.pl

tel: 788 264 747, 787 138 856

 

2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.studiotrzynascie.pl w chwili składania zamówienia.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe (chyba że opis produktu stanowi inaczej) i są objęte pełną gwarancją producenta.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia może dokonać osoba fizyczne lub firmy zgodnie z zapisem w Pkt. 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.studiotrzynascie.pl odbywa się za pośrednictwem:

wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu;

w miarę możliwości poprzez kontakt telefoniczny z handlowcami dostępnymi pod numerami podanymi na internetowych stronach sklepu www.studiotrzynascie.pl

mailem z zachowaniem wszystkich wymaganych do skutecznego złożenia zamówienia reżimów

 

 

4. PROCEDURA SKŁADANIA I ŚLEDZENIA ZAMÓWIENIA

 Złożenie zamówienie NIE WYMAGA zarejestrowania się na stronie.

 Zamówienie dokonywane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej ma 4 kroki:

1. Twój koszyk (czyli wybranie zamawianego towaru i wskazanie sposobu odbioru poprzez zaznaczenie kropką wybranego sposobu odbioru) akceptacja następuje poprzez kliknięcie na banner „Realizuj zamówienie”

 

2. Dane nadawcy i odbiorcy (tu należy wprowadzić wszystkie wymagane dane teleadresowe – prosimy o podawanie numerów telefonów komórkowych – ułatwia to kontakt nam i kurierom dowożącym towar). WAŻNE – jeśli adres dostawy jest inny niż w danych osoby zamawiającej prosimy to zaznaczyć – pokaże się nowe okno do wprowadzenia właściwych danych do wysyłki. UWAGA – to pole służy do wpisania wszelkich uwag – w szczególności to wpisania KOLORU zamawianego towaru – jeśli dany produkt występuje w różnych kolorach.

 

3. Wybór płatności. Wyboru sposobu płatności dokonuje się poprzez kliknięcie na właściwy banner – np. „Płacę przelewem”(wysyłka jest realizowana po wpłynięciu środków na konto)

 

4. Zakończ zamówienie – zamówienie zostało wysłane do systemu

 

 

UWAGA! Kurier NIE MA OBOWIĄZKU wnoszenia do domu przesyłki, której waga przekracza 31,5 kg. W takim przypadku dostawę uważa się za zrealizowaną, jeśli towar został dostarczony pod dom Odbiorcy. Proszę to uwzględnić przy składaniu zamówienia!

5. ZMIANA i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania towaru i/lub wystawienia faktury klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze.

Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany.

Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.

Nie odebranie zamówionego towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem i postanowieniami regulaminu może skutkować obciążeniem zamawiającego kosztami dostawy i zwrotu towaru do nadawcy!

 

UWAGA! Zamówienia których nie możemy zrealizować w ciągu 14 dni od daty złożenia są anulowane w dniu złożenia lub w chwili otrzymania informacji o braku możliwości zrealizowania. Zamówienia nie potwierdzone są anulowane automatycznie po 2 dniach od ich złożenia. Zamówienia nie odebrane lub nie zrealizowane z powodu braku wpłaty (dotyczy zamówień płatnych przelewem) bądź odstąpienia od realizacji z powodu odmowy udzielania kredytu przez firmę kredytową - mogą być anulowane po 7 dniach od ich złożenia

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.studiotrzynascie.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail (mail automatyczny z prośbą o potwierdzenie zamówienia) w celu jego potwierdzenia.

Po potwierdzeniu zamówienia mailem lub telefonicznie przez klienta sklep dokonuje niezwłocznie wysyłki towaru.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu) złożone zamówienie może zostać anulowane w ciągu 48 godzin.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.studiotrzynascie.pl .

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym:

ul. Pionierów 7/16

52-112  Wrocław

7. FORMY PŁATNOŚCI

Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

przelew

Odbierając zamówiony towar w sklepie stacjonarnym możecie Państwo zapłacić gotówką.

8. DOSTAWY PRODUKTÓW

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.studiotrzynascie.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5-7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

Koszt dostawy podawany jest automatycznie przy składaniu zamówienia lub przez handlowców firmy  przed dostawą towaru do klienta. W razie wystąpienia błędów technicznych na stronie zastrzegamy sobie prawo do skorygowania informacji automatycznej w formie maila z poprawną informacją o koszcie wysyłki lub w formie informacji ustnej/telefonicznej.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio13 danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

9. REKLAMACJE, GWARANCJA i ZWROT

Studio13 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres :

Studio 13 Wonder Photo Shop

ul.Pionierów 7 lok 16

52-112 Wrocław

 

mailowo pod adres

studio.13@wp.pl

lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Studio 13 Wonder Photo Shop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.studiotrzynascie.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Studio 13 Wonder Photo Shop

ul.Pionierów 7 lok 16

52-112 Wrocław

 

Termin odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Studio 13 Wonder Photo Shop

ul.Pionierów 7 lok 16

52-112 Wrocław

 

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Studio 13 Wonder Photo Shop

 świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.studiotrzynascie.pl  są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

Sklep www.studiotrzynascie.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Sprawy sporne nie załatwione polubownie rozpatrywane są przez sąd właściwy dla siedziby

 

Studio 13

ul. Pionierów 7 lok.16

52-112 Wrocław

 

 

Płatności i finansowanie

Za zakupy dokonane w naszym sklepie możesz zapłacić na kilka dogodnych dla Ciebie sposobów:

 

Płatność on line

 

 

Płatności on-line obsługiwane są przez eservice.

 

Po dodaniu wybranych produktów do koszyka, zalogowaniu się, rejestracji lub chęci dokonania zakupów bez rejestracji można wybrać płatność za pośrednictwem eservice.

 

W następnym kroku system przeniesie Państwa na stronę operatora płatności, gdzie w bezpieczny sposób można uregulować należność.

 

Nie mamy wpływu na poprawność przebiegu płatności na stronie operatora.

 

W przypadku wystąpienia problemu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie na maila studio.13@wp.pl

 

 

Płatność przelewem tradycyjnym

Istnieje możliwość dokonania tradycyjnego przelewu na konto bankowe sklepu. Wybór takiej formy płatności może wydłużyć czas realizacji zamówienia (więcej szczegółów tutaj)

 

Dane do przelewu:

 

Studio 13 Wonder Photo Shop

ul.Pionierów 7 lok 16

52-112 Wrocław

NIP:899-229-50-07

nr konta:20 2490 0005 0000 4000 6203 7098

 

 

Płatność przy odbiorze

Odbierając towar osobiście w sklepie w e Wrocławiu można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 

 

 

 

 

 

Zwrot towaru

Chcesz dokonać wymiany lub zwrotu towaru? Masz na to 14 dni!

 

JAK DOKONAĆ ZWROTU/WYMIANY?

1. Poinformuj nas o chęci zwrotu / wymiany towaru pisząc do nas maila na: studio.13@wp.pl

 

2. Wypełnij formularz zwrotu towaru - LINK DO FORMULARZA.

 

3. Przygotuj zakupiony produkt/y do zwrotu / wymiany.

 

4. Pamiętaj, że produkty nie mogą być uszkodzone oraz nosić śladów użytkowania.

 

5. Dołącz formularz zwrotu, pamiętaj o paragonie i dobrze zabezpiecz przesyłkę, aby w czasie transportu nie doszło do uszkodzeń.

 

 

 

Na czas realizacji zamówienia wpływają:

Dzień / godzina złożenia zamówienia

Zamówienie, które zostało złożone przed godziną 14:00 w dniu roboczym staramy się zrealizować jeszcze tego samego dnia. Jeżeli złożysz zamówienie w nocy lub w dzień wolny od pracy to czas realizacji zamówienia będzie liczony dopiero od najbliższego dnia roboczego, w którym będziemy mogli przygotować przesyłkę.

 

Sposób płatności

Przesyłki są wysyłane zaraz po potwierdzeniu wpłynięcia płatności. Wybierając płatność przelewem tradycyjnym czas realizacji zamówienia może wydłużyć się w niektórych przypadkach nawet o 3 dni robocze.

Jeżeli wybierzesz płatność on-line to będziesz mieć gwarancję szybszej realizacji Swojego zamówienia.

 

Zamówienie przesyłki za pobraniem jest rozwiązaniem, które skraca czas realizacji zamówienia.

 

Kombinacja produktów o różnym statusie na magazynie

Jeżeli zamawiasz jeden produkt, który jest oznaczony jako dostępny "w magazynie" to sytuacja jest prosta i jednoznaczna.

 

Zamawiając kilka produktów o różnym czasie realizacji, mając na uwadze ogólny koszt wysyłki zamówienia, zrealizujemy je dopiero, gdy wszystkie produkty będą gotowe do wysyłki. W szczególnych przypadkach możliwa jest wysyłka partiami, zgodnie z dodatkowymi ustaleniami z pracownikiem sklepu po kontakcie mailowym.

 

Czas doręczenia przesyłki przez firmę kurierską

Gdy przesyłka jest spakowana i odbierze ją kurier to zwykle do rąk nabywcy trafia w przeciągu 24 godzin. Czasem, z przyczyn niezależnych od nas przesyłki spędzają na magazynie firmy kurierskiej trochę więcej czasu niż powinny ale jest to raczej znikoma ilość wszystkich nadawanych przez nas przesyłek.

 

W przypadku produktów gabarytowych, o nietypowych wymiarach (np. wielkie statywy oświetleniowe, tła kartonowe) należy uwzględnić wydłużenie czasu dostawy do 48 lub nawet 72 godzin.

 

 

 

 

 

Koszt dostawy

Koszt dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu dostawy. Koszt dostawy obejmuje pakowanie i zabezpieczenie zamówienia, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w czasie transportu.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na odpowiadającą ich zawartości wartość.

 

Dostępne formy dostawy:

Odbiór osobisty w: Studio13 ul. Pionierów 7 lok.16

52-112 Wrocław

jest darmowy!

Odbiór osobisty w:

Studio 13 Wonder Photo Shop

ul.Pionierów 7 lok 16

52-112 Wrocław